همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی

همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی

پوستر همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی

همایش ملی زن و توسعه پایدار روستایی در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه فردوسی مشهد - هسته پژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان و انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی ایران در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- شناسایی توانمندی ها و چالش ها و موانع  فراروی زنان روستایی در عرصه های مختلف  کسب وکار ،  فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی آنان.

-  شناسایی  عوامل موثر برآسیب‌ پذیری زنان روستایی  و  بررسی راهکارهای  کاهش آسیب پذیری ( در عرصه ای اقتصادی ، اجتماعی ، بحران های زیست محیطی و....) .

- اطلاع از آخرین تجربیات اجرایی  و پژوهش های انجام شده در حوزه زنان روستایی  وعشایری

- نقد و بررسی  اقدامات  و فعالیت های انجام گرفته  در حوزه توانمند سازی زنان روستایی و عشایری.

- برگزاری نمایشگاه های جنبی جهت معرفی  فعالیت های تولیدی زنان روستایی وعشایری

- معرفی  انجمن ها و نهاد های   غیر دولتی زنان کار افرین  روستایی 

- معرفی   و تقدیر از زنان روستایی  الگو وکار آفرین 

- توجه دادن بیشتر مسئولین  و مردم به نقش زنان روستایی وعشایری

- پیشنهاد  ثبت «روز زن روستایی» در تقویم ملی و برگزاری  نشست ها ، همایش ها و جشنواره های سالانه  در سطوح محلی ، منطقه ای وملی

 

 

محورهای همایش:

زنان روستایی و توسعه اقتصادی

- زنان روستایی ، اشتغال وکار آفرینی

- توانمند سازی زنان روستایی

- زنان روستایی ، امنیت غذایی ومعیشت پایدار

- زنان روستایی و کسب وکارهای کوچک زنان روستایی و توسعه اجتماعی و فرهنگی

 

زنان روستایی و توسعه اجتماعی و فرهنگی

- زنان روستایی و سرمایه اجتماعی

- زنان روستایی و حقوق شهروندی

- زنان روستایی و حاشیه نشینی

- زنان و مشارکت روستایی

- زنان روستایی و نابرابری های جنسیتی

- زنان روستایی و سیاست¬های جمعیتی

- زنان روستایی و جامعه اطلاعاتی ( شکاف دیجیتالی، IT ...)

- زنان روستایی، دانش بومی و فناوری های نوین

- زنان روستایی و کیفیت زندگی

- زنان و توسعه فرهنگی در مناطق روستایی زنان ؛ مدیریت روستایی و زیست محیطی

 

زنان ؛ مدیریت روستایی و زیست محیطی

- زنان و مدیریت روستایی

- زنان روستایی ، تعاونی ها و تشکل های مردمی، NGOs

- زنان ، الگوهای گذران اوقات فراغت و گردشگری روستایی

- زنان ، بهداشت و سلامت محیط زیست روستایی

- زنان و مدیریت بحران در نواحی روستایی