دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

Second National Symposium on Global Graphics Day

پوستر دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک

دومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی ناصرخسرو و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


بخش علمی (مقالات)

محوریت مقالات:

محوریت اصلی در دومین سمپوزیوم، توجه جدی به مطالعات بینا رشته ای ( مطالعات تعاملی) است.

گرافیک در تعامل با سایر هنرها
- گرافیک و سینما
- گرافیک و تئاتر
- گرافیک و نقاشی
- گرافیک و معماری
- گرافیک و شهرسازی

گرافیک و علوم انسانی
- گرافیک و اقتصاد
- گرافیک و بازاریابی
- گرافیک و جامعه شناسی
- گرافیک و روانشناسی
- گرافیک و نشانه شناسی

گرافیک و رشته های علوم پزشکی
- گرافیک و روانپزشکی
- گرافیک و علوم اعصاب

سایر موضوعات مرتبط

 

بخش نمایشگاهی (پوستر)

محوریت های بخش پوستر:

١- محیط زیست:
١-١- بحران آب
١-٢- آلودگی هوا