ششمین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

ششمین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

6th Conference of Geospatial Information Systems

ششمین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۸۸ توسط سازمان نقشه برداری کشور و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در شهر تهران برگزار گردید.


 

محورهای اصلی همایش:نقش GIS و SDI در اصلاح الگوی مصرف
ایده های نو در SDI و GIS
کاربردهای GIS و SDI(مدیریت بحران، واکنش سریع، ایجاد شهرهای مجازی و ...)
راه اندازی SDI در سطوح سازمانی، ملی، منطقه ای و جهانی
ارتباط متقابل SDI و GIS
نقش داده و فراداده در SDI
نقش GIS دررفع آسیب های اجتماعی
پیاده سازی GIS پویا
نقش SDI و GIS درمطالعه و بررسی تغییرات آب و هوایی
توسعه سیستم های هوشمند حامی مدیریت مکانی
دسترسی اطلاعات و خدمات مکان مبنا در همه جا و هر زمان
توانمند سازی دولت الکترونیک با استفاده از SDI و GIS
نقش SDI و GIS در حمایت از تصمیم گیری و برنامه ریزی ملی و استانی
GIS و سلامت
نقش نرم افزارهای متن باز در توسعه SDI و GIS