سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

3rd Conference of Geospatial Information Systems

سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۸۵ تا ۱۴ دی ۱۳۸۵ توسط سازمان نقشه برداری کشور و منطقه آزاد قشم در شهر قشم برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی