همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84

همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84

Geospatial Information Systems Conference (1384)

همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84 در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۴ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84