همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی

همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی

پوستر همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی

همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- تنوع قومی و تاثیر آن بر وحدت، انسجام و یکپارچی ملی
- قومیت در قرآن، احادیث و روایات
- قومیت در اندیشه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری
- قومیت در اندیشه علماو بزرگان دینی
- مهندسی فرهنگی، اقوام و ادیان
- آسیب شناسی سیاست های قومی در عصر جهانی شدن
- ارزش های دینی، ملی و قومی
- فرآیند جامعه پذیری و قومیت
- دانشجو، دانشگاه و قومیت
- هویت ملی و هویت قومی در عصر جهانی شدن
- سیاست های مدیریت تنوع قومی
- قومیت و توسعه
- مسئله قومیت و تعلیم و تربیت( برنامه ریزی درسی، مطالعات تطبیقی و ...)
- تنوع قومی: فرصت یا تهدید؟
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مساله قومیت
- جهانی شدن، اقوام و امنیت اجتماعی
- رسانه ها، بحران های نوین، ساماندهی فرهنگی و همبستگی اجتماعی
- کاربردهای رسانه های دیجیتالی و کارکرد فضای مجازی در تعامل اقوام و ادیان
- رسانه ها، اقوام و هویت( ماهواره، اینترنت، شبکه های اجتماعی و بحران هویت)
- قومیت و اعتراض های اجتماعی
- قومیت و امنیت
- راهبردشناسی مدیریت چالش های قومیمقالات پذیرش شده در همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی