دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی

دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی

پوستر دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی

دومین همایش ملی فرهنگ غدیر، الگوی تمدن و سبک زندگی اسلامی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار گردید.


محورهای همایش:

- غدیر و الگوهای رفتاری اهل بیت (علیها السلام)
- فرهنگ غدیر و بررسی سبک زندگی مقام معظم رهبری
- غدیر و الگوی مدیریت اسلامی
- غدیر و احیای هویت تمدن اسلامی
- غدیر و سبک تمدن زندگی اسلامی
- غدیر و الگوی تربیت نیروی انسانی
- غدیر و الگوهای سبک زندگی اسلامی
- الگوهای سبک زندگی در پرتو فرهنگ غدیر
- غدیر و الگوی تمدن سبک زندگی اسلامی از منظر امام خمینی (ره)
- غدیر و الگوی تمدن سبک زندگی اسلامی از منظر امام خامنه ای
- غدیر و آموزه های مدیریتی و تربیتی الگوی تمدن اسلامی
- غدیر و الگوی تمدن سبک زندگی اسلامیی و انقلاب اسلامی
- آسیب شناسی زندگی و تمدن اسلامی
- غدیر و احیای حقوق اسلامی

دبیر علمی: دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر
دبیر اجرایی: دکتر فرزین مدرس