کنگره بین المللی الغدیر

کنگره بین المللی الغدیر

Ghad-dir International Conference

پوستر کنگره  بین المللی الغدیر

کنگره بین المللی الغدیر در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۲ تا ۲ آبان ۱۳۹۲ توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مرکز تحقیقات امام علی (ع) در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

غدیر و امت اسلامی

- غدیر و تمدن اسلامی
- غدیر و آینده جهان اسلام
- غدیر و وحدت امت اسلامی
- از غدیر تا صلح جهانی

آموزه های غدیر

- آموزه های سیاسی و حکومتی غدیر
- جایگاه غدیر در منظومه فکری و اعتقادی اسلام
- تبیین نگرشهای اخلاقی پیام غدیر
- نسبت غدیر با رسالت انبیاء

بررسی های تاریخی ماجرای غدیر

- چگونگی انعکاس ماجرای غدیر در تاریخ
- چالشهای مفهومی و مصداقی در مضامین خطبه غدیر
- نسبت خطبه غدیر با آیات منتسب به آن واقعه