دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب

دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب

پوستر دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب

دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در شهر آشتیان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب محورهای همایش:
 زمین شناسی اقتصادی معادن و کانسارها
 پترولوژی و سنگ شناسی
 چینه و فسیل شناسی
 آتشفشان شناسی/سازوکارها و مخاطرات
 رسوب شناسی و محیط های رسوبی
 زمین شناسی پزشکی داروها و کاربردها
 زمین شناسی محیط زیست
 زمین شناسی کواترنر
 زمین ریخت شناسی و تحولات آن
 زمین شناسی و اکتشاف معدن
 زمین شناسی دریایی/هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی
 ژئوشیمی/هیدروژئوشیمی و ژئوشیمی مواد آلی
 ژئوفیزیک/فناوری و دستاوردها
 ژئوتوریسم و ژئوپارک ها
 زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
 خطرات زمین شناسی و کاهش خطرپذیری
 زمین شناسی مهندسی
 فناوری های نوین در زمین شناسی
 کاربردهای نوین زمین شناسی در علوم دیگر
 سنجش از دور و G.I.Sمقالات پذیرش شده در دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب