هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر) مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

 • 1- پیشینه، چیستی و قلمرو جغرافیای سیاسی شهر
 • پیشینه جغرافیای سیاسی شهری
 • مفاهیم اساسی جغرافیای سیاسی شهری
 • قلمرو جغرافیای سیاسی شهری
 • ماهیت جغرافیای سیاسی شهری
 • 2- مدیریت سیاسی فضای شهری
 • الگوهای مدیریت و حکمروایی شهری
 • دولت محلی و مدیریت سیاسی شهر
 • سازماندهی سیاسی فضای شهری
 • نقش و جایگاه شهرداریها و شوراهای شهردر نظام سیاسی
 • چالش­های مدیریت فضای شهری
 • تمرکز و عدم تمرکز در مدیریت سیاسی فضای شهری
 • جایگاه شورای شهر در مدیریت سیاسی فضای شهری
 • مشارکت شهروندان در مدیریت شهری
 • نقش و جایگاه نهادهای مختلف در مدیریت شهری(بازیگران شهری(
 • 3- امنیت شهری
 • مدیریت بحران­های شهری
 • کانون­های تاثیرگذار در امنیت شهر
 • جغرافیای جرم و امنیت شهری
 • شهرهای ساحلی و امنیت
 • شهرهای مرزی و امنیت
 • جنگ های شهری و دفاع عامل
 • مدیریت مخاطرات و پدافند غیرعامل در شهر
 • حاشیه­ نشینی و امنیت
 • بحران­های زیست محیطی(آلودگی­های هوا و...) و امنیت شهری
 • گتوهای شهری(اقلیت­های قومی، مذهبی، نژادی و...)
 • آسیب­های اجتماعی و امنیت شهری
 • 4- عدالت فضایی شهر
 • تقسیم قدرت در شهر
 • توسعه پایدار شهری، عدالت و برنامه‌ریزی فضایی
 • نابرابریهای اجتماعی و عدالت فضایی در شهر
 • جغرافیای جنسیت و عدالت شهری
 • عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر
 • عدالت فضایی، کشمکش­ها و جنبش­های شهری
 • 5- شهر و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی
 • جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک
 • امنیت شهری و فناوریهای نوین
 • شهر مجازی و چالش­های سیاسی مدیریت شهری
 • 6- ژئوپلیتیک شهری
 • جایگاه جهانشهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی
 • جهانی شدن و سیاه چاله­های شهری
 • رقابت بر سر جایگاه جهان­شهری
 • جهانی شدن و کلانشهرهای جهانی
 • حاکمیت محلی، روابط بین المللی و دیپلماسی شهری
 • وزن شهرها در نظام قدرت در مقیاس محلی، ملی، منطقه­ای و بین­المللی(جهانی)
 • تروریسم شهری
 • شهر و سیاست­های بین­الملل
 • 7- اقتصاد سیاسی شهری
 • دیدگاه های اقتصاد سیاسی، رشد و توسعه شهری
 • نظام­های اقتصادی و شهر
 • نقش و جایگاه اقتصادی جهان­شهرها در اقتصاد بین الملل
 • تقسیم کار جهانی و شهرها
 • الگوهای رقابت گروه­های اقتصادی در شهرها
 • فرایند های اقتصادی-سیاسی و رشد فیزیکی شهرها
 • اقتصاد سیاسی شهر و آسیب های اجتماعی
 • 8- چالش ­ ها و فرصت ­ های کلانشهرهای ایران


مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)