ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل

ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل

پوستر ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل

ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۲ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران - دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل مراجعه فرمایید.


اهداف همایش:

- کمک به چگونگی حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور
- بهره گیری از نظریات ، تجربیات و یافته های پژوهشی جدید در عرصه پدافند غیرعامل
- ارائه راهکارهایی مبنی بر بالا بردن قابلیت بقا، استمرار عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ
- نشان دادن راه های تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و عملیات دشمن
- تبیین راهکارهایی که سبب سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن در زمینه های حیاتی ، حساس و مهم شود.
- ارائه نظریاتی برای صرفه جوئی در هزینه های تسلیحاتی و نیروی انسانی
- راه های فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن در صورت فعالیت آفندی علیه جمهوری اسلامی ایران
- کمک به تقویت قدرت بازدارندگی کشور جمهوری اسلامی ایران
- ایمنی و محافظت بیشتر شهروندان، شهرها و آبادیها، تاسیسات و مراکز در مقابل مخاطرات محیطی
- ترویج و فرهنگ سازی رعایت و به کار گیری تدابیر پدافند غیر عامل و غیر نظامی در مراکز و سازمانهای دولتی، عمومی و خصوصی و شهروندان

 


محورهای اصلی همایش:

- رویکردها و مبانی نظری پدافند غیرعامل
- پدافند غیرعامل از منظر دین
- فرهنگ سازی و آموزش در پدافند غیرعامل
- پدافند غیر عامل و قوانین جمهوری اسلامی ایران
- پدافند غیرعامل و نظام جهانی
- پدافند غیرعامل و امنیت ملی
- تجربیات پدافند غیر عامل در کشورهای دنیا
- پدافند غیرعامل و حفظس سرمایه های اجتماعی
- پدافند غیرعامل و جنگ نرم
- اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای سایبری
- پدافند غیر عامل و آمایش سرزمین
- پدافند غیرعامل در اماکن متبرکه
- پدافند غیرعامل در مراکز نظامی و انتظامی
- پدافند غیرعامل در برنامه ریزی شهری و شهرسازی
- پدافند غیر عامل و حفظ منابع
- اصول پدافند غیرعامل در برنامه ریزی‌های کلان اقتصادی
- مکان یابی مراکز بر اساس اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل
- پدافند غیرعامل در مدیریت بحران
- پدافند غیرعامل و مرزها
- حمل و نقل و پدافند غیرعامل
- پدافند غیرعامل و تهدیدات بیولوژیک
- کاربرد GIS و RS در پدافند غیرعاملمقالات پذیرش شده در ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل