پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی

پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی

The Fifth National Conference on Geographical Names

پوستر پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی

پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط سازمان نقشه برداری کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.


پنجمین همایش ملی نامهای جغرافیایی

اهداف پنجمین همایش ملی نام‌های جغرافیایی:
· نشر فرهنگ استفاده از مکان‌نام‌های صحیح و دقیق در رسانه‌ها، نقشه‌ها، مکاتبات، اسناد، منابع آموزشی و . . .
·ترویج استفاده و انتشار همسان (سازگار) نام‌های جغرافیایی
·اطلاع‌رسانی درخصوص نقش و کارکرد نام‌های جغرافیایی ( تبیین نقش نام جغرافیایی در بازشناسی هویت تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی مکان)
·ترویج پاس‌داشت مکان‌نام‌ها به‌عنوان میراث غیرملموس فرهنگی
·هم‌اندیشی در زمینه شیوه‌های علمی استاندارد‌سازی نگارش و تلفظ نام‌های جغرافیایی
·تبیین نقش و جایگاه نام‌های جغرافیایی در زیرساخت ملی داده‌های مکانی
· طلاع‌رسانی درخصوص فوائد همگانی نام‌های جغرافیایی (از جمله در گردشگری، تجارت، ناوبری و حمل‌و‌نقل، پست، معاملات ملکی، امداد و نجات، حفاظت زیست‌محیطی، امنیت و دفاع، و . . .)
·پاس‌داشت نام خلیج‌فارس به‌عنوان یگانه نام تاریخی، اصیل و پذیرفته شده ملی و بین‌المللی ·و . . .

فهرست حامیان علمی پنجمین همایش ملی نام‌های جغرافیایی
وزارت امور خارجه
شهرداری تهران
وزارت کشور
دانشگاه تهران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دانشگاه شهید بهشتی
وزارت جهاد کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
مرکز آمار ایران
انجمن جغرافیایی ایران
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
انجمن ژئوپلیتیک ایران

ستاد برگزاری پنجمین همایش ملی نام‌های جغرافیایی
مهندس محمود ایلخان: رئیس همایش
مهندس غلامرضا کریم‌زاد: دبیر همایش
مهندس  هادی واعظی
مهندس احمد شریعتمدار
آقای غلامرضا افشین‌کام
آقای محسن حاج‌محمدی
مهندس حمید‌رضا رشیدی‌مجد
آقای مهرداد اربابیان
آقای اسماعیل لیاقتی
آقای ابوالفضل بلندیان
آقای دادفر معنوی