اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن، اسفند ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن

The first Conference on Applied Geophysics in Mines

پوستر اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن

اولین کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی در معادن در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.