سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

3rd Disaster Management Conference

سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ توسط قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای علمی همایش

کاربرد علوم مهندسی در:
زلزله
سیل
توفان
زمین لغزش
فروچال ها
خشکسالی
آتش سوزی
سونامی
تغییرات سطح آب دریا