همایش ژئوماتیک 89

همایش ژئوماتیک 89

Geomatics 1389

همایش ژئوماتیک 89 در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش

  • فتوگرامتری و سنجش ازدور
  • ژئودزی، GPS و ژئودینامیک
  • سامانه های اطلاعات مکانی و GIS
  • آبنگاری
  • کاداستر و LIS
  • کارتوگرافی و نمایش اطلاعات مکانی (Visualization)
  • نقش اطلاعات مکانی در مدیریت بهینة منابع
  • آموزش، پژوهش و ارتباطات در مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک


مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 89