همایش ژئوماتیک 88

همایش ژئوماتیک 88

Geomatics 1388

همایش ژئوماتیک 88 در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط سازمان نقشه برداری کشور و گروه مهندسی نقشه برداری- پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


درباره همایش
سازمان نقشه برداری کشور به عنوان سازمان ملی متولی تهیه و تولید نقشه و اطلاعات مکانی در راستای اهداف و وظایف خود به اشاعه فرهنگ پژوهش در زمینه علوم مهندسی نقشه برداری مبادرت ورزیده و برگزاری همایش های سالانه ژئوماتیک یکی از فعالیتهای مهم در این راستا بوده است. همایش ژئوماتیک 88، شانزدهمین همایش از این دست است که از سال 1373 تاکنون هر ساله در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شده است. به منظور برقراری ارتباط بیشتر مابین دانشگاه و صنعت، طی توافقی مقرر گردید که همایش ژئوماتیک 88 در دانشگاه تهران برگزار شود.
این همایشها در ابتدا با عنوان همایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و از سال 1380 با عنوان همایش ژئوماتیک فرصتی برای گردهم آیی، تبادل نظر و ارائه نتایج تحقیقات و پژوهشهای متخصصان رشته مهندسی نقشه برداری بوجود آورده است. این همایش مهمترین و بزرگترین گردهم آیی سالیانه در خصوص مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک در کشور است و همواره هدف اصلی آن فراهم آوردن فرصتی هرچند کوتاه برای محققان، پژوهش گران و جامعه دانشگاهی کشور بوده تا بتوانند دستاوردهای یکسال گذشته خود را به مسئولان، دست اندرکاران، محققان و جویندگان، دانش ارائه نمایند. هرساله شعارهای مختلفی که متناسب با نیازهای روز رشته مهندسی نقشه برداری بوده به عنوان شعارهای همایش انتخاب شده است. شعار همایش سال 1388 نیز با همین استدلال انتخاب شده است:

نقشه و اطلاعات مکانی، ضرورت تحقق چشم انداز بیست ساله


محورهای همایش:
نقشه برداری زمینی، زیرزمینی و صنعتی 
فتوگرامتری و سنجش از دور (RS)  
ژئودزی، GPS و ژئودینامیک
کارتوگرافی و نمایش اطلاعات مکانی (Visualization)
سامانه های اطلاعات مکانی (GIS)
کاداستر و LIS
آبنگاری
چشم انداز بیست ساله کشور و نقش اطلاعات مکانی در آنمقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 88