همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی

همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی

Geomatics 1387

همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش ژئوماتیک 87
نقشه برداری زمینی، زیرزمینی و صنعتی 
فتوگرامتری و سنجش از دور (RS)  
ژئودزی، GPS و ژئودینامیک
کارتوگرافی و نمایش اطلاعات مکانی (Visualization)
سامانه های اطلاعات مکانی (GIS)
کاداستر و LIS
آبنگاری

محورهای همایش یکسان سازی نام های جغرافیایی
نام خلیج فارس و دریای خزر در نقشه ها و اسناد تاریخی
اهمیت نامهای جغرافیایی در سرشماریهای جمعیتی، حوادث غیرمترقبه، ارتباطات و...
اهمیت گردآوری پیشینه نامهای جغرافیایی از منابع موجود (سفرنامه‌ها و کتب تاریخی)
فعالیتهای بین‌المللی یکسان‌سازی نامهای جغرافیایی
نامهای جغرافیایی در نقشه‌های پوششی کشور (گردآوری ، ثبت، ذخیره سازی)  
نامهای جغرافیایی تاریخی، میراث غیر ملموس بشری
پایگاه نامهای جغرافیایی و فرهنگهای جغرافیاییمقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی