همایش ژئوماتیک 86

همایش ژئوماتیک 86

Geomatics 1386

همایش ژئوماتیک 86 در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 86