همایش ژئوماتیک 85

همایش ژئوماتیک 85

Geomatics 1385

همایش ژئوماتیک 85 در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 85