همایش ژئوماتیک 84

همایش ژئوماتیک 84

Geomatics 1384

همایش ژئوماتیک 84 در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 84