همایش ژئوماتیک 84

همایش ژئوماتیک 84

Geomatics 1384

همایش ژئوماتیک 84 در تاریخ ۱ اردبهشت ۱۳۸۴ تا ۲ اردبهشت ۱۳۸۴ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 84