همایش ژئوماتیک 83

همایش ژئوماتیک 83

Geomatics 1383

همایش ژئوماتیک 83 در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 83