همایش ژئوماتیک 82

همایش ژئوماتیک 82

Geomatics 1382

همایش ژئوماتیک 82 در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۲ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 82