همایش ژئوماتیک 81

همایش ژئوماتیک 81

Geomatics 1381

همایش ژئوماتیک 81 در تاریخ ۱ اردبهشت ۱۳۸۱ تا ۲ اردبهشت ۱۳۸۱ توسط سازمان نقشه برداری کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ژئوماتیک 81