اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

First National Conference on Geography,Environmental Hazards Sustainable Development

پوستر اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار

اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- آمایش سرزمین و توسعه پایدار
- مخاطرات محیطی و مدیریت بحران
- مخاطرات انسانی و توسعه پایدار
- مخاطرات طبیعی و توسعه پایدار
- RS.GIS و توسعه پایدار
- RS.GIS و مخاطرات محیطی
- صنایع و مخاطرات محیطی
- مطالعات شهری و توسعه پایدار
- گردشگری و توسعه پایدار
- زئومورفولوژی و توسعه پایدار
- مطالعات روستایی و توسعه پایدار
- اب و هوا و توسعه پایدار
- جغرافیای سیاسی و توسعه پایدار
- صنایع و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار