اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

پوستر اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیریت همایش های ایران با همکاری مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:
-    جغرافیا و توسعه پایدار
-    علوم جغرافیایی و فناوری های نوین
-    استراتژی های توسعه ملی
-    مدیریت جامع شهری
-    مدیریت بحران و توسعه پایدار
-    کاربری اراضی
-    مدیریت زیست محیطی
-    محیط زیست و منابع طبیعی
-    بهسازی و نوسازی
-    کشاورزی
-    معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی
-    موانع و محدودیت های توسعه پایدار
-    گردشگری و توسعه پایدار
-    اقوام، فرهنگ، آیین و رویدادهای ملی
-    صنعت گردشگری
-    مدیریت استراتژیک در گردشگری
-    بازاریابی گردشگری
-    مناطق حفاظت شده
-    پارک های ملی و جنگل ها
-     عمران
-    معماری و شهرسازی
-    طراحی سازه، سازه و مصالح نوین
-    سیستم های سازه ای و اتصالات نوین
-    مهندسی آب
-    فناوری های نوین
-    محیط زیست و انواع آلودگی ها
-    مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری و روستاها
-    جنگل ها و فضای سبز
-    علوم باغبانی
-    اقلیم و محیط زیست
-    دیگر موضوعات مرتبط

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار