سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها

32nd National and 1st International Geosciences Congress by Approach Gemstones

پوستر سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها

سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین با رویکردی بر گوهرها در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنگره:

شناخت بهتر نقاط قوت داخلی و فرصت­های خارجی جهت رفع ضعف­های داخلی و تهدیدات خارجی به منظور رسیدن به چشم­انداز تعیین شده در هنر- صنعت جواهر

محورهای کنگره:

زمین شناسی و معدن
- پتانسیل سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در ایران، خاورمیانه و سایر نقاط جهان
- خاستگاه زمین شناسی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
- روشهای اکتشافی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
- اکتشاف سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
    - الماس، یاقوت، زمرد
    - فیروزه، عقیق و سایر
- استراتژی اکتشاف سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در ایران
- روشهای بهینه در استخراج سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

گوهر شناسی و استانداردها
- گوهرشناسی و درجه بندی گوهرهای رنگی
- شناسایی و درجه بندی الماس
- استانداردهای جهانی و داخلی

آموزش
- نقش آموزش و پژوهش گوهر در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی
- نقش سازمان فنی- حرفه ای و دیگر سازمان ها در آموزش گوهر
- استانداردهای آموزشی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

صنعت و تولید
- تکنولوژی های پیشرفته تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
- تکنولوژی های پیشرفته فرآوری جهت جلوگیری از اتلاف گوهر در مراحل مختلف تولید
- تکنولوژی های پیشرفته بهسازی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
- کاربردهای مدرن سنگهای نیمه قیمتی
- تولید بلورهای مصنوعی
- نقش مشاغل خانگی در هنر- صنعت گوهر ، ظرفیت های هنر- صنعت گوهر در اشتغالزایی

تجارت و کار آفرینی
- تجارت جهانی سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
- تجارت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در ایران
- نقش تشکل های صنفی در کارآفرینی و تجارت گوهر
- مقایسه مقررات واردات و صادرات سنگهای قیمتی در کشورهای مختلف
- بررسی بازارهای هدف (داخلی و خارجی) برای تولیدات ایرانی
- راهکارهای بهینه در مدیریت تولید و تجارت گوهر