نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

Green Branding Conference

پوستر نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹ تا ۹ اسفند ۱۳۸۹ توسط پوینده تاو شناسا و سازمان حفاظت محیط زیست، تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 اولین کنفرانس ملی بازاریابی و برند های حامی محیط زیست (برندهای سبز) محورهای کنفرانس:
مبانی و مفاهیم برندینگ سبز
مولفه های معرفی یک برند سبز
مبانی ارزشگذاری برندهای سبز
اولویتها و ترجیحات عمومی در مقبولیت و پذیرش برند سبز
الگوسازی در برندینگ سبز  و منافع حاصل از آن
چالشها و فرصتهای به کارگیری مفاهیم برندینگ سبز
ارتباط رسانه ها و سازمانهای مرتبط با برندینگ سبز


مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست