نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز

نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز

The Frist National Conference Of Green Building

پوستر نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز

نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

تکنولوژی انرژی
- تولید انرژی سبز
- بهینه سازی مصرف
- تجهیزات خانه سبز
- ذخیره سازی

تکنولوژی آب
- سیستم های انتقال
- بهینه سازی مصرف
- بازیافت اب مصرفی
- ذخیره سازی ابهای مصرفی

خانه سبز و توسعه پایدار
- خانه سبز و محیط زیست
- استانداردسازی و ساختمان سبز
- خانه سبز و پدافندغیرعامل
- اقتصاد خانه سبز



مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز