همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی

همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی

Regional Conference of Nezami Ganjavi

پوستر همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی

همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی محورهای همایش:
معرفی شخصیت نظامی گنجوی
تحلیل آثار و اندیشه های نظامی گنجوی
تاثیر نظامی بر شاعران بعد از خود و تاثیر پذیری نظامی از شاعران قبل و همعصر با خود
جایگاه نظامی در ادبیات جهان
زبان، ساخت، فرم، قالب، تصویر و موسیقی شهر نظامی گنجوی
اوضاع سیاسی - اجتماعی عصر گنجوی
تصحیح انتقادی اشعار نظامی گنجوی
زمینه های اجتماعی و فرهنگی در اشعار نظامی گنجوی
مسائل روانشناختی در اشعار نظامی گنجوی
جایگاه نظامی و ادبیات داستانی در ایرانمقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی