اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا

اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا

پوستر اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا

اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:


آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری:
·         مدیریت پروژه‌های شهری
·         گردشگری شهری
·         نماهای شهری
·         تأثیر فنّاوری‌های جدید ساخت در بافت‌های شهری
·         برنامه‌ریزی کالبدی شهری
·         نقش شهرداری‌ها در توسعه شهری
·         برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت شهری
·         بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی (چالش‌ها و راهکارها)
·         معماری، شهرسازی و توسعه پایدار
·         محدودیت‌ها و شاخص‌های توسعه شهری پایدار
·         تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
·         کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
·         سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
·         ناپایداری شهر و عوامل مؤثر
·         شناخت موانع و محدودیت‌ها و شاخص‌های توسعه شهری پایدار
·         شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
·         توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
·         شهرهای جدید و توسعه پایدار
·         بافت‌های تاریخی شهر
·         مدیریت و برنامه‌ریزی شهری
·         مشارکت شهروندان، حقوق شهری و فرهنگ‌سازی شهروندی
·         بهسازی و نوسازی شهری
·         شهرسازی، تکنولوژی و توسعه نوین شهری
·         شهرسازی زیست‌مبنا
·         تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
·         مدرنیته و هویت شهری
·         نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه مدیریت شهری
·         شهرهای مجازی، شهرهای الکترونیکی، شهرهای هوشمند و شهرهای خلاق
·          نقشه‌برداری الگوهای مسکونی برای پایش شهری

 آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی:
·         جایگاه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی در توسعه و عمران روستایی
·         جایگاه برنامه‌های توسعه روستایی در برنامه‌ریزی کلان کشور
·         نقش دولت و سیاستگذاری­های ملی در توسعه روستایی
·         آسیب‌شناسی برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، ارائۀ الگوهای مناسب
·         توسعه پایدار روستایی: چشم‌اندازها، چالش‌ها، پارادایم‌ها و رویکردها
·         ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه روستایی کشور
·         جایگاه برنامه‌ریزی محلی در برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران (روستای نمونه)
·         زمینه‌های تاریخی و چالش‌های ساختاری مدیریت روستایی در ایران
·         نقش مدیریت روستایی در توسعه پایدار روستایی
·         سازمان‌های محلی و مدیریت روستایی (دهیاری، شوراها، سازمان‌های محلی و...)
·         جهانی‌شدن و مدیریت روستایی
·         نقش جوانان و زنان در مدیریت روستایی
·         اقتصاد روستایی
·         گردشگری روستایی
·         مسکن و عمران روستایی
·         جامعه و فرهنگ روستایی
·         جهانی‌شدن و چشم‌انداز آیندۀ روستاهای کشور

آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر سیستم اطلاعات جغرافیایی:
·         سنجش‌ازدور و GIS برای مدیریت‌های اورژانسی اطلاعات هندسی برای هشدار در بحران‌های طبیعی
·         انفورماتیک، ژئواینفورماتیک و سنجش‌ازدور
·         استخراج عوارض و بازیابی اطلاعات از تصاویر ماهواره‌ای اپتیکی و راداری تحلیل تصاویر چند زمانی
·         کاربرد تکنیک‌های سنجش‌ازدور در علوم زمین
·         تحلیل تصاویر هوایی و ماهواره‌ای برای تهیه داده مکانی
·         به‌روزرسانی و بهبود پایگاه داده‌های مکانی با استفاده از GIS
·         تهیه سریع نقشه برای کاربردهای محیطی و مدیریت بحران کاربردهای GIS  و سنجش‌ازدور
·         مدل‌سازی داده، بصری سازی و augmented reality
·         GIS دینامیک، پردازش هندسی، طراحی هندسی 
·        برداشت لیزری برای نقشه‌برداری 3 بعدی و تهیه نقشه
·         تحلیل تصاویر فرا طیفی سیستم SAR  با توان تفکیک بالا
·         پایش تغییر شکل بر اساس داده  SAR کالیبراسیون و تلفیق سیستم و سنجنده ها و روش‌های تهیه DEM
·         نقشه‌برداری کاربردی و کارتوگرافی
·         سیستم‌های اطلاعات مکانی
·         سنجش‌ازدور و فتوگرامتری

آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری:
·         گردشگری و طبیعت‌گردی
·         گردشگری و جغرافیا
·         گردشگری و مدل‌های اقلیمی
·         گردشگری در مناطق حفاظت‌شده، پارک‌های ملی جنگلی
·         گردشگری در سواحل
·         گردشگری و توسعه پایدار
·         گردشگری روستایی
·         استراتژی‌های هدفمند کردن مدیریت گردشگری
·         گردشگری مذهبی
·         گردشگری و موزه‌ها
·         تغییرات آب و هوایی و گردشگری
·         آموزش و تور گردانی گردشگری
·         گردشگری و موسیقی‌های محلی
·         گردشگری ادبی
·         گردشگری ورزشی (کوهنوردی، کویر نوردی، دوچرخه‌سواری توریستی، اسکی)
·         گردشگری، کشاورزی و محیط‌زیست پایدار
·         نقش سازمان‌های متولی در توسعه پایدار گردشگری
·         ارزیابی پیامدهای طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری
·         گردشگری، فرودگاه‌ها و حمل‌ونقل هوایی
·         سامانه‎های‎اطلاعاتی‎درصنعت‎جهانگردی و روش‌های کمی در جهانگردی
·         گردشگری در شهرهای خلاق
·         گردشگری، خدمات، هتل‌ها و آژانس‌ها
·         گردشگری، مدیریت استراتژیک، موقعیت جغرافیایی ایران
·         جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری
·         گردشگری و توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی و سیاسی
·         گردشگری، طبیعت‌گردی و مدیریت اکوسیستم‌های طبیعی و اقلیم و آب‌وهوا
·         ارزیابی طرح‌های توسعه جهانگردی

آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیای طبیعی (اقلیم‌شناسی و ژئوموفولوژی)
·         مدل‌سازی و محاسبات در علوم زمین زمین‌شناسی مهندسی نئوتکتونیک
·         ژئوشیمی، کانی‌شناسی، سنگ‌شناسی و آتش‌فشان‌شناسی
·         تکتونیک و زمین‌شناسی ساختمانی
·         منابع طبیعی، فرصت ،تهدید، بهره برداری بهینه، حفاظت، آینده نگری
·         محیط زیست، تخریب اکوسیستم و فناپذیری کره زمین
·         وارونگی دما و توسعه پایدار مناطق زیست انسانی
·         چینه‌شناسی، رسوب‌شناسی و فسیل‌شناسی ژئوفیزیک و زلزله‌شناسی
·         مخاطرات طبیعی هیدروژئومورفولوژی
·         فن‌آوری جدید علوم زمین
·         خشکسالی و توسعه پایدار
·         تنوع تیپولوژی مناطق جغرافیایی خاک ایران و توسعه پایدار
·         گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی
·         نوسازی و توسعه شهری-منطقه ای مبتنی بر ریسک زلزله
·         ارزیابی و مطالعه پدیده خشکسالی
·         کشاورز واسطه گران و واردات تک محصولی
·          خشکسالی؛ مدیریت خشکسالی و پیامدهای آن
·         انتقال آب از مناطق برخوردار به مناطق محروم طبیعی(فرصت یا تهدید)
·         راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی
·         برنامه ریزی و مدیریت بهینه کمی و کیفی منابع آب و راهکارهای بهینه سازی مصرف آب
·         تغییر اقلیم و جنبه‌های اجتماعی – اقتصادی
·         تغییر اقلیم و اثرات زیست بومی آن
·         تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر بهداشت و سلامت
·         تغییر اقلیم و جنبه‌های قانونی، حقوقی و فراملی

آینده‌پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیای سیاسی
·         پسا برجام و شهر
·         جغرافیای سیاسی و حکمروایی شهری
·         جغرافیای سیاسی فضای شهری
·         جغرافیای سیاسی و شهرداری‌ها و شوراهای شهر
·         جغرافیای سیاسی و مدیریت شهری
·         مدیریت بحران‌های شهری
·         کانون‌های تأثیرگذار در امنیت شهر
·         شهرهای ساحلی و امنیت
·         شهرهای مرزی و امنیت
·         جنگ‌های شهری و دفاع عامل
·         بحران‌های زیست‌محیطی (آلودگی‌های هوا و...) و امنیت شهری
·         نابرابری‌های اجتماعی و عدالت فضایی در شهر
·         جغرافیای جنسیت و عدالت شهری
·         عدالت فضایی و خدمات عمومی در شهر
·         کشمکش‌ها و جنبش‌های شهری
·         جغرافیای سیاسی شهر الکترونیک
·         امنیت شهری و فناوری‌های نوین
·         شهر مجازی و چالش‌های سیاسی مدیریت شهری
·         جایگاه جهان شهرها در مناسبات ژئوپلیتیکی
·         جهانی‌شدن و سیاه‌چاله‌های شهری
·         رقابت بر سر جایگاه جهان شهری
·         جهانی‌شدن و کلان‌شهرهای جهانی
·         حاکمیت محلی، روابط بین‌المللی و دیپلماسی شهری
·         وزن شهرها در نظام قدرت در مقیاس محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
·         شهر و سیاست‌های بین‌الملل
·         فرایندهای اقتصادی سیاسی و رشد فیزیکی شهرها
·         اقتصاد سیاسی شهر و آسیب‌های اجتماعی