اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز

اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز

01st Conference on Flight Simulation

اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ تا ۲۵ آذر ۱۳۸۸ توسط پژوهشگاه هوافضا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز