اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران:چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن

اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران:چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن

پوستر اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران:چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن

اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران:چشم انداز بین المللی شدن دانشگاه ها و چالش های آن در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم - تحقیقات و فناوری و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:


 بین المللی شدن دانشگاهها: چالش‌ها، کلان روندها، پیشرانها و بازدارنده‌ها
- بررسی و تحلیل انتقادی وضع موجود همکاری‌های علمی و تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌های ایران
- مطالعات موردی چالشهای بین المللی شدن آموزش عالی ودانشگاه های ایران
- تحلیل و برون یابی کلان روندها به منظور پیش‌نگری آینده دانشگاه ایرانی در جهانی بین المللی شده
- بررسی پیشرانها و بازدارنده های آموزش عالی ایران در مسیر بین‌المللی شدن
-بررسی نا اطمینانی‌های آینده آموزش عالی ایران با تأکید بر محیط بین‌المللی

 
ترسیم چشم انداز و آینده مطلوب بین‌المللی شدن نظام علم و فناوری و آموزش عالی
- چشم انداز سازی نظام علمی وآموزش عالی مطلوب ایرانی در ترازهای بین المللی
- چشم انداز سازی دانشگاه مطلوب ایرانی در ترازهای بین المللی
-تجزیه و تحلیل بررسی اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آینده نظام علم و فناوری آموزش عالی
- نظام علم و فناوری و آموزش عالی بین المللی وبررسی گفتمان اسلامی – ایرانی
-نظام علم و فناوری و آموزش عالی مولد و مروج علم نافع و فرزانگی، کارآفرین و پاسخگوی نیازهای جامعه.
 

آینده نگاری و سناریوپردازی برای دستیابی به بین‌المللی شدن نظام علم و فناوری و آموزش عالی
- مطالعه موردی در ابعاد مختلف همکاری‌های علمی و تعاملات بین‌المللی دانشگاه‌ ها به منظور آینده نگاری
- حقوقی و ساختار و قانونی
- زیر ساختی
- اعتباری ومالی
- فرهنگی، اجتماعی و فوق برنامه‌ها
-  پژوهش و فناوری
- توسعه دوره‌ها، برنامه‌های آموزشی و درسی
- فرآیندهای یاددهی و یادگیری
- دیپلماسی علم وفناوری
-  اعضای هیأت علمی و کارکنان
-  دانشجویان
- فناوری اطلاعات و ارتباطات و محیط‌های چند رسانه‌ای
- اعتبار سنجی و شبکه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی تضمین کیفیت؛ الزامات و استانداردهای آینده
 

 نقشه راه بین المللی شدن در آموزش عالی و نظام علم وفناوری ایران
- بررسی عملکرد دولت در خلق آینده مطلوب آموزش عالی بین المللی و ارائه راه حل‌های عملیاتی
- بررسی نقش دانشگاه در خلق آینده مطلوب بین المللی خود و ارائه راه حل‌های عملیاتی
- بررسی نقش بخش های اقتصادی واجتماعی کشور در خلق آینده مطلوب در محیط تعاملات علمی و فناوری بین المللی و ارائه راه حل‌های عملیاتی
- مدیریت نظام های تولید علم، رهبری علمی، مدیریت یادگیرنده و مشکل سیطره نهادهای اداری در پیش روی بین المللی شدن دانشگاه

 کاربست روش های آینده پژوهی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت دانشگاهها در فرآیند بین المللی شدن
-کاربرد روش‌های آینده پژوهی در مدیریت دانشگاه بین المللی
- کاربرد مدل سی.ال. ای (C.L.A) در آینده پژوهی نظام علم وفناوری و آموزش عالی ایران در محیط بین المللی و در آینده پژوهی بین المللی شدن دانشگاه ایرانی
- تکنیک دلفی در بررسی آینده بین المللی شدن در آموزش عالی و نظام علم وفناوری ایران
نگاشت سناریو برای دانشگاه بین المللی و زیرنظام های مختلف آموزش عالی ایران در محیط بین المللی
-مدل‌های ارزیابی سناریوهای آینده بین المللی شدن در آموزش عالی و مدیریت دانشگاهی
-پس نگری در مدیریت دانشگاه بین المللی

 
 ارزیابی تجربیات ملی و جهانی بین المللی شدن دانشگاهها
 مطالعات موردی و بررسی‌های خاص درباره مسائل آینده بین‌المللی شدن دانشگاه ایرانی مانندِ:
- تبادل استاد و دانشجو،
- پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی،
- راهنمایی پایان نامه‌ها،
-سرمایه‌گذاری‌های مشترک
- نسل های نوین دانشگاهی؛ نسل سوم دانشگاه کارآفرین، نسل چهارم دانشگاه جامعه ساز و...
- آینده پژوهی درباره، مهاجرت نخبگان فکری و علم وفناوری
- تحرک و جابه‌جایی در محیط بین المللی
- پردیس بین‌المللی
- آموزش چند زبانه
- اعتبار بخشی به مدارک در محیط بین المللی
- تضمین کیفیت آینده نسل‌های نوآوری در محیط بین المللی
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- شبکه‌های مجازی
-  اخلاق آکادمیک و ارزش‌های دانشگاهی در محیط بین المللی
- امنیت فرهنگی و پروتکل های بین المللی برای مصونیت های مختلف
- کنسرسیومهای ملی و منطقه ای و بین المللی
-  سرمایه‌ اجتماعی آموزش عالی در محیط بین المللی
- سبک زندگی در محیط چند فرهنگی آموزش عالی
- قابلیت ها و چالشهای توریستی در دانشگاه بین المللی
-مقتضیات اقتصاد آموزش عالی در محیط بین المللی( تحول منابع ملی، مناطق آزاد، مبادلات ارزی و..)
- بررسی‌های تطبیقی آینده پژوهی آموزش عالی (تجربه های دانشگاهی در کشورهای درحال توسعه موفق برای بین‌المللی شدن)