همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

National Conference on Frontiersman,sustainable development & investment opportunities

پوستر همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر پارس آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- تحلیل و بررسی فرصت­ها و تهدیدهای مرزنشینی

- شناسایی توانمندی­های مناطق مرزی جهت ایجاد فرصت­های سرمایه­گذاری محلی، ملی، منطقه­ های و جهانی

- تعیین جایگاه مولفه­های موثر در همکاری­های ملی و فراملی(با رویکرد ژئوپلیتیکی)

- معرفی فن­آوری­های جدید و اهمیت آن در کنترل امنیت مرزهای سیاسی

- ارائه راهکارهای مناسب جهت تداوم توسعه پایدار مناطق مرزی

- مطالعه موردی مناطق مرزی ایران به­خصوص منطقه مرزی پارس­آباد مغان در جهت توسعه اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

محورهای همایش:

 

محور اول: مرز و مرزنشینی:

- تحولات جهانی و ماهیت و کارکرد مرزها

- تکنولوژی­های نوین کنترل و مدیریت مرز

- مرزنشینی و همگرایی و واگرایی (درون کشوری یا فراکشوری)

- مرزنشینی و فرصت ها و تهدیدها

- مرزنشینی و امنیت

- نیروهای مرزی و مرزنشینان و آموزش

- مرزنشینی و مشارکت در کنترل و مدیریت مرز

- مرزنشینی و وابستگی­های قومی، مذهبی و ... درون مرزی یا فرامرزی

- گروه قومی و مذهبی مرزنشین فرصت یا تهدید

- مسائل ناشی از آلودگی­های صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی

- مرزها و توسعه فناوری­های ارتباطی (رسانه جمعی، اینترنت و ...)

محور دوم: توسعه و توسعه پایدار مناطق مرزی:

- مسائل زیست­محیطی مناطق مرزی

- تعادل فضایی و عدالت جغرافیایی مناطق مرزی با مناطق مرکزی و مناطق مرزی با فراسو مرزی

- ظرفیت­های طبیعی و انسانی مناطق مرزی و توسعه

- نظریه­های توسعه پایدار مناطق مرزی

- رابطه توسعه و عدم توسعه با مشاغل کاذب (قاچاق، سرقت، و ...)

- منابع مشترک و توسعه پایدار

- سکونتگاه­ های مرزی (شهرها، روستاها و ...) و توسعه پایدار

- سیاست­های مرزی و توسعه پایدار

محور سوم: فرصت های سرمایه گذاری در مناطق مرزی:

- فرصت­های سرمایه­ گذاری اقتصادی محلی، ملی، منطقه­ای یا جهانی درمناطق مرزی

- فرصت­های سرمایه­ گذاری فرهنگی محلی، ملی، منطقه­ای یا جهانی درمناطق مرزی

- فرصت­های سرمایه­ گذاری اجتماعی محلی، ملی، منطقه­ای یا جهانی درمناطق مرزی

- فرصت­های سرمایه­ گذاری سیاسی محلی، ملی، منطقه­ای یا جهانی درمناطق مرزی

- فرصت­های سرمایه ­گذاری گردشگری در منطقه مرزی و ...مقالات پذیرش شده در همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری