همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک گاو

همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک گاو

همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک گاو در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۷ تا ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ توسط گروه علوم دامی - دانشکده کشاورزی - دانشگاه بیرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.


اهداف همایش
هدف همایش ارتقا اطلاعات و تبادل تازه‌ترین دستاوردهای تحقیقاتی علمی در میان پژوهشگران علوم دامی و دامپزشکی است. در این همایش یافته های جدید در ارتباط با تغذیه و ناهنجاریهای متابولیک گاو مورد بحث قرار خواهند گرفت. همایش در محورهای ذیل برگزار می گردد

1- روشهای مناسب تغذیه گوساله و یافته های نوین در این ارتباط
۲- روشهای مناسب تغذیه گاو شیری برای پیشگیری از بیماریهای متابولیک و یافته های نوین در این ارتباط
۳- تاثیر افزودنیهای مختلف در تغذیه گاوهای شیری با هدف پیشگیری از بیماریهای متابولیک
۴- تاثیر گیاهان مختلف در ایجاد بیماریهای متابولیک
۵- بیماریها و اختلالات عمده متابولیک در گاوهای شیری
۶- ارزیابی سیمای متابولیک در گاوداریهای صنعتی