اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

The First National Conference on Accounting and Management

پوستر اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:


حسابداری
- سیستم های اطلاعات حسابداری
- نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
- اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
- کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
- تولید و حسابداری مدیریت
- یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- روش های تأمین مالی در سازمانها
- لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
- نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
- کاربرد اینترنت در حسابداری
- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
- تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
- تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
- نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
- ارزش افزوده و گزارشگری مالی
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
- و تمام موضوعات مرتبط با حسابداری
 

مدیریت
- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی ( 5S، شش سیگما، کایزن و ... )
- افق های نوین در مدیریت
- چالشهای فرا روی مدیریت
- مدیریت دانش
- سیستم های اطلاعاتی مدیریت
- مدیریت رفتار در سازمانها و شرکت ها
- مدیریت زمان در سازمانها و شرکت ها
- کارآفرینی
- نقش مدیریت در افزایش تولید ملی
- توانمند نمودن منابع انسانی سازمانها
- عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی
- ارزشگذاری منابع انسانی و سرمایه فکری
- بررسی رویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان
- مدیریت سود در سازمانها
- مدیریت زمان و نقش آن در موفقیت مدیران در سازمانها
- توسعه نظام اطلاع رسانی و ارتباط با ذینفعان
- سازمان و اندازه گیری رضایت مشتریان
- مدیریت و بهره وری رسانه
- نقش مدیریت در صنعت
- آثار اقتصادی و فرا اقتصادی درآمدهای مالیاتی
- و تمام موضوعات مرتبط با مدیریتمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت