دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی

دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی

2nd National conference on Farsi Language Teaching and Linguistics

پوستر دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی

دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس در شهر شیراز برگزار گردید.


دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی به همت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دبیرخانه­ راهبری زبان و ادبیات فارسی وزارت آموزش و پرورش (مستقر در فارس) و اداره‌ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در اردیبهشت ماه 1392 در شهر مقدس شیراز برگزار خواهد شد.

 

اهداف همایش:

- کمک به رشد و تعالی زبان وادب فارسی
- آشنایی پژوهشگران حوزه­ آموزش زبان و ادبیات فارسی با جدیدترین روش­های تدریس و نقد کتب و مواد آموزشی
- ارائه­ پژوهش­های نوین در حوزه­ زبان شناسی نظری و مسایل میان رشته ­ای
- آشنایی با زبان­ها و گویش­های ایرانی و بررسی مساله دوزبانگی و تأثیر آن بر آموزش زبان فارسی
 


محورهای همایش:

- شیوه‌های آموزش زبان فارسی
- نقد و بررسی روش‌های آموزش زبان فارسی
- نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی ( دوره‌ی راهنمایی، متوسطه و دانشگاه)
- نقد و بررسی شیوه‌ها و متون آموزشی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
- نحو و ساخت واژه‌ی زبان فارسی
- تجزیه و تحلیل کلام و کاربردشناسی زبان
- آواشناسی و واج‌شناسی
- معنی شناسی
- ادبیات از دیدگاه زبان شناسی
- زبان شناسی و ترجمه
- مسایل میان رشته‌ای زبان: روان شناسی زبان، جامعه شناسی زبان، عصب شناسی زبان، زبان شناسی رایانه‌ای و ...
- تحول زبان فارسی و گونه‌های آن
- گویش‌های جنوب کشور
- زبان شناسی قرآن