اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران

اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران

اولین کنفرانس ملی علوم شیلات و آبزیان ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در شهر لاهیجان برگزار گردید.


محورهای اصلی کنفرانس:

 منابع زنده اکوسیستمهای آبی
 ارزیابی،بهره برداری و حفاظت ذخایر آبزیان
 تکثیر و پرورش ماهیها
 تکثیر و پرورش بی مهرگان آبزی
 مدیریت و بهینه سازی روشهاو ادوات صیادی
 فرآوری و تولید محصولات نوین آبزیان
 بازار یابی و بسته بندی فرآورده های دریایی
 بیو تکنولوژی آبزیان
 بیماری و ایمنی در آبزیان