اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک ایران

اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک ایران

The First International Conference of Food Industry and Organic Products

پوستر اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک ایران

اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک ایران در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر همدان برگزار گردید.


 اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی ومحصولات ارگانیک با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، توسط موسسه علمی وپژوهشی پورسینا ،موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، گروه علمی وتخصصی کشاورزی وصنایع غذایی و مرکز پژوهشی بنیاد همایش و موسسه ISEبرگزار خواهد شد.

محورهای کنفرانس:

محور اصلی صنایع غذایی وسلامت، بسته بندی و کاربردعلوم غذایی:
کاهش و بازیافت پسماندها و ضایعات صنعت غذا
روش های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی
سلامت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی
غذاهای فراسودمند، پریبیوتیک و پروبیوتیک
کاربرد اسانسها و عصارههای طبیعی در صنایع غذایی
ترکیبات ضد مغذی در مواد غذایی
امنیت و ایمنی مواد غذایی
بحران آب و صنایع غذایی
غنیسازی مواد غذایی
مهندسی مواد و طراحی خطوط تولید مواد غذایی
راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنایع غذایی
فرمولاسیون مواد غذایی
صنایع فرآوردههای گوشتی
صنایع فرآوردههای غلات
صنایع بسته¬بندی مواد غذایی
صنایع فرآوردههای لبنی
صنایع روغن
روش های نوین پایش کیفیت 
نانوفناوری در صنایع غذایی 
بسته بندی نوین 
ماشین آلات و تجیزات در صنایع غذایی 
فرآورده های غذایی ارگانیک 
روش های نوین فرآوری و نگه داری مواد غذایی 
نقش تغذیه در سلامت جامعه 
نقش غذا های آماده در مدیریت بحران 
راهکارهای کاهش افزودنی ها در صنایع غذایی 
بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
شیمی مواد غذایی و افزودنی های غذایی
روشهای نوین فرآوری در صنایع غذایی
روشهای نوین نگهداری مواد غذایی
تکنولوژی مواد غذایی
روشهای نوین پایش کیفیت مواد غذایی
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
بهینه سازی سیستم های نوین در تضمین کیفیت
فرآورده های غذایی ارگانیک
ریزپوشانی(میکروکپسولاسیون) در صنایع غذایی
فرآیندهای غشایی در صنایع غذایی
مدلسازی وبهینه سازی فرآیند در صنایع غذایی
بسته بندی در صنایع غذایی
  بهینه سازی استفاده از پسماندهای صنایع غذایی
تولید و ارزش غذایی محصولات بومی
راهکارهای کاهش افزودنی های مصنوعی در صنایع غذایی
نقش مدیریت در صنایع غذایی
غذاهای فراسودمند، پری بیوتیک و پروبیوتیک
 بهینه سازی و بهره وری مصرف انرژی در صنایع غذایی
 نانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی
اصلاح الگوی مصرف مواد غذایی: نقش صنایع غذایی در مدیریت تغذیه جامعه
کاربرد فیلتراسیون غشایی در صنایع غذایی( میکرو،اولترا،نانو،اسمز معکوس و...)
استفاده از روشهای غیر حرارتی ( فشار بالا،امواج ما فوق صوت و...)
میکروکپسولاسیون در صنایع غذایی
نانوکپسولاسیون و رهایش هوشمند
کاربرد بیوسنسورها در صنایع غذایی
کاربرد شبکه های عصبی و پردازش تصویر در صنایع غذایی
سایر پژوهش ها در صنایع غذایی وعلوم غذایی

محور اصلی کشاورزی ، غذاومحصولات ارگانیک
راهکارهای تولید فرآورده های ارگانیک در دام ، طیور ، آبزیان و حشرات اقتصادی
غذای دام ارگانیک
سلامتی دام و محصولات دامی ارگانیک
باقی مانده مواد شیمیایی، دارویی در تولیدات دامی و شیلاتی
ژنتیک و اصلاح نژاد دام، طیور و آبزیان و تولیدات ارگانیک
معیارها و روش های تشخیص در تولیدات دامی سالم  
فرآوری محصولات دامی و شیلاتی ارگانیک
ارزش گذاری اقتصادی محصولات ارگانیک و سنجش تقاضای بازار
سایر پژوهش های نوین در عرصه محصولات ودست آوردهای ارگانیک