کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

پوستر کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه لرستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر خرم آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-فرصت های سرمایه گذاری در صنایع بزرگ
-فرصت های سرمایه گذاری در صنایع کوچک
-فرصت های سرمایه گذاری در صنایع معدنی لرستان
-فرصت های سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی
-فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
-فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت وگاز
-فرصت های سرمایه گذاری در بخش منابع آب
-فرصت های سرمایه گذاری در نیروگاههای تولید انرژیمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان