نخستین همایش علمی پژوهشی سومین حرم اهل بیت (ع)

نخستین همایش علمی پژوهشی سومین حرم اهل بیت (ع)

نخستین همایش علمی پژوهشی سومین حرم اهل بیت (ع) در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ توسط بنیاد فارس شناسی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


بنیاد فارس شناسی با همکاری استانداری فارس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، بنیاد بین المللی فرهنگ و هنری امام رضا(ع)، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن شدند تا نخستین  همایش سومین حرم اهل بیت(ع) را در سال 1393 برگزار نمایند.

محورهای همایش:

حضرت احمد بن موسی شاه چراغ

- سیره حضرت احمد بن موسی

- مسند روایات واحادیث احمد بن موسی(ع)

-زندگی و هجرت حضرت احمد بن موسی(ع)

- مدفن حضرت احمد بن موسی در آیینه تاریخ

- ولایت پذیری و نقش ایشان در ثبات تشیع امامی

- تاثیر حضرت شاهچراغ(ع) بر فرهنگ شیراز در طول تاریخ

 سومین حرم اهل بیت

- معناشناسی حرم 

- حرم در آراء امام خمینی

-شهر اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری

-کارکردهای حرم در جوامع اسلامی    

-حرم و شهر آرمانی اسلامی

- سومین حرم اهل بیت و نقش آن در ایجاد تمدن نوین اسلامی

- سومین حرم و سبک زندگی اسلامی

- نقش شاهچراغ (ع) درفرهنگ دینی شیراز

-جایگاه اقتصاد در سومین حرم اهل بیت 

- اقتضاعات شهرسازی سومین حرم اهل بیت

- ظرفیت های محیطی و فرهنگی شیراز برای تحقق سومین حرم اهل بیت

سومین حرم و اهداف راهبردی

- جایگاه شاهچراغ(ع) و سومین حرم اهل بیت در فرهنگ جهانی

-سومین حرم اهل بیت و مسائل تمدنی و گسلهای آن در جهان امروز

-سومین حرم اهل بیت و صدور انقلاب اسلامی

- مقتضیات تبدیل شدن سومین حرم اهل بیت به شهری جهانی و بین المللی

- چشم اندازهای توسعه معنوی شیراز در خاورمیانه