اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

Fluid Flow, Heat and Mass Transfer

پوستر اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی جامی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- مبدلهای حرارتی

- لوله های حرارتی

- انرژی های تجدید پذیر

- احتراق

- تهویه مطبوع

- توربین های حرارتی

- تبدیل انرژی و ذخیره سازی

- ترمودینامیک

- نرم افزارهای مرتبط

- روش های افزایش انتقال حرارت

- مدلسازی و روش های آزمایشگاهی

- بازیابی حرارتی هسته ای

- انتقال حرارت در وسایل الکترونیکی نفت و گاز

- انتقال حرارت و محیط زیست های حرارتی

- جریانهای دو و چند فازی نفت خام و گاز

- نرم افزارهای مرتبط مدیریت انرژی، انرژی های تجدید پذیر

- روشهای اندازه گیری شاخصهای سیال، حرارت و جرم

- ( روشهای عددی دینامیک سیال، انتقال حرارت و جرم

آموزش جریان سیال، انتقال حرارت و جرم

- جریان و انتقال حرارت سیالات غیریونی

- جریان سیال در صنایع

- اصول انتقال جرم

- محیط های متخلخل

- نفوذ مولکولی

انتقال جرم بین فازی

- ضریب نفوذ گازها و مایعات

- برج های تقطیر و استخراج

- فناوریهای نوین و پدیده های انتقال مومنتم، حرارت و جرممقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم