اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا

اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا

پوستر اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا

اولین جشنواره ملی دستاوردهای دانشگاهی در کارآفرینی روستا در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- شناسایی فرصت های کسب و کار و کارآفرینی در حوزه روستا
- بررسی چالش های کارآفرینی در روستا
-بررسی مدل های موفق کسب و کار در روستا
-بررسی شیوه های تحقق اقتصاد مقاومتی و نقش کارآفرینی روستا
- نقش زنان در کسب و کارهای روستایی
- نقش حوزه های مختلف کارآفرینی در توسعه روستا
- نقش دانشگاهیان در توسعه کارآفرینی های روستایی در بستر اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد دانش بنیان در کارآفرینی روستایی