کنفرانس ملی عمران،معماری و شهرسازی با محوریت شهر هوشمند

کنفرانس ملی عمران،معماری و شهرسازی با محوریت شهر هوشمند

پوستر کنفرانس ملی عمران،معماری و شهرسازی با محوریت شهر هوشمند

کنفرانس ملی عمران،معماری و شهرسازی با محوریت شهر هوشمند در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ توسط مرکز توسعه آموزش های نوین ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:     

مهندسی عمران
    - مهندسی سازه
    - مهندسی زلزله
    - مدیریت ساخت
    - خاک و پی
    - حمل و نقل
    - راه و ترابری
    - سازه های دریایی
    - آب و سازه هیدرولیکی
    - محیط زیست
    - مدیریت منابع آب
    - خطوط راه آهن

 مهندسی معماری
    - مهندسی معماری
    - معماری منظر
    - مطالعات معماری ایران
    - مهندسی معماری اسلامی
    - معماری داخلی
    - بازسازی پس از سانحه
    - مدیریت پروژه و ساخت
    - تکنولوژی معماری
    - انرژی معماری
    - طراحی شهری
    - برنامه ریزی شهری و منطقه ای
    - مرمت و احیای بناهای تاریخی

 
مهندسی شهرسازی
    - برنامه ریزی شهری
    - برنامه ریزی منطقه ای
    - طراحی شهری
    - مدیریت شهری
    - شهرسازی عمومی
    - شهرسازی اسلامی
    - نظریات شهرسازی

 
شهر هوشمند
    - حکمروایی هوشمند
    - شهروند هوشمند
    - محیط زندگی و محل زندگی هوشمند
    - اقتصاد هوشمند
    - حمل و نقل هوشمند
    - انرژی هوشمند