دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

2nd International Accounting Conference in Iran

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۸۸ توسط انجمن حسابداری ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور های اصلی کنفرانس
1 آموزش حسابداری
2 استاندارد های بین المللی حسابداری و گزارشگری مالی
3 حسابداری و نظام راهبری شرکت ها
4 نقش اطلاعات حسابداری در بهبود کسب و کار
5 نقش جوامع حرفه ای در پیشبرد حسابداری
6 جایگاه حسابداری مدیریت در حرفه حسابداری
7 کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری
8 - نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
9 بورس های اوراق بهادار ، به کارگیری هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری
10 بین المللی شدن بازار سرمایه ایران و استاندارد های حسابداری
11 نقش حسابداری در تشخیص مالیات بر درآمد
12 نقش حسابداری در ایجاد نظام های یکپارچه اطلاعات مالیاتی
13 کاربرد فناوری اطللاعات در مالیات ستانی
14 تجربه بین المللی در نقاط مشترک مالیات دهی و مالیات ستانی
15 زمینه های همکاری حسابداری در کشور های فارسی زبان
16 سایر موارد مرتبط با محور اصلی کنفرانس