هجدهمین سمینار و کارگاه اموزشی سالیانه سازه های فضا کار

هجدهمین سمینار و کارگاه اموزشی سالیانه سازه های فضا کار

پوستر هجدهمین سمینار و کارگاه اموزشی سالیانه سازه های فضا کار

هجدهمین سمینار و کارگاه اموزشی سالیانه سازه های فضا کار در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان - دانشگاه شهید باهنر - انجمن ساز ه های فضاکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


جهاد دانشگاهی استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان در نظر دارند در چارچوب تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه Surrey  انگلستان هجدهمین دوره فشرده و کارگاه آموزشی توسط آقای پروفسور هشیار نوشین ، با همکاری عده ای از اساتید برجسته کشور از تاریخ 92/01/31 به مدت 2 هفته در محل دانشگاه جهاددانشگاهی استان کرمان واقع در مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان برگزار نمایند.
ارزش درس مزبور معادل 3 واحد برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بوده و از طرف معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر و جهاد دانشگاهی استان کرمان گواهی شرکت در دوره، برای شرکت کنندگان، صادر خواهد شد. در ضمن دانش آموختگان رشته های ذینفع و علاقه مندان نیز می توانند در دوره مزبور شرکت نمایند و در صورت کسب حداقل امتیاز آزمون نهایی گواهی شرکت در دوره فوق صادر خواهد شد.