پانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار

پانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار

پوستر پانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار

پانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضا کار در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۸۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.


پانزدهمین سمینار و کارگاه آموشی سالانه سازه های فضاکار

محورها و سرفصل سمینار:
- بررسی انواع و رفتار اتصالات در سازه های فضاکار
- بررسی پایایی سازه های فضاکار
- بررسی رفتار لرزه ای سازه های فضاکار
- بررسی روشهای بهینه سازی در سازه های فضاکار
- بررسی نحوه ساخت و اجرای سازه فضاکار
- تاشه پردازی سازه های فضاکار
- تعریف سازه های فضاکار، انواع سازه های فضاکار
- نکات مهم در طراحی سازه های فضاکار

اساتید دوره:
دکتر هشیار نوشین ،دکتر نصرا... دیانت،دکتر علی کاوه، دکتر محمود هریسچیان، دکتر عیسی سلاجقه، دکتر محمدرضا چناقلو، دکتر کریم عابدی ،دکتر شاهرخ مالک ، دکتر مهدی مقیمی و مهندس امیدعلی سماواتی، دکتر محمود گلابچی، دکتر بهمن طهوری

ارزش دوره مزبور  معدل 3 واحد درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بوده و از طرف معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر گواهی شرکت در دوره برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمون نهایی:
10/02/1389