همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی

همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی

پوستر همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی

همایش رویکردهای نوین در معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۴ توسط مرکز رشد دانشگاه آزاد فارسان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر فارسان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

معماری، شهرسازی و توسعه پایدار
-رویکردهای نوین معماری و شهرسازی
-معماری و توسعه پایدار
-روش ها و فناوری های نو در معماری و شهرسازی
-مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
-انرژی های نو در معماری

معماری، شهرسازی، نظم و امنیت
-نظم و امنیت، گردشگری
-معماری و شهرسازی، پیشگیری وضعی از جرم
-مدیریت شهری و امنیت اجتماعی
-نظم و امنیت در معماری و شهرسازی نوین
-پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی نوین

معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
-بازتاب الگوهای رفتاری در طراحی های معماری
-جایگاه معماری بومی ایران در معماری نوین
-احیاء بافت های فرسوده بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی
-بررسی الگوی برنامه ریزی شهری بر اساس متون اسلامی

معماری بومی و منظرهای فرهنگی
-بررسی کمی و کیفی برج های دوقلو شهرکرد
-برنامه ریزی مسکن با چارچوب نظری مسکن سالم
-برنامه ریزی راهبردی ایجاد پایداری در منابع درآمدی شهرداری
-معماری و هویت شهری
-بوم شناسی و زیباشناسی در معماری
-الگوهای معماری بومی

گردشگری و معماری بومی
-گردشگری و توسعه پایدار
-گردشگری، معماری و شهرسازی بومی

مدیریت و برنامه ریزی با محوریت مدیریت بحران
-مدیریت بحران بافت ها و بناهای تاریخی
-راهکارهای مدیریت بحران در معماری
-مدیریت بحران و توسعه شهرسازی در شهرهای استان
-نظم و امنیت در معماری و شهرسازی نوین
-جلوه های مصادیق معماری پایدار در معماری و شهرسازی