کنگره ملی سلامت خانواده

کنگره ملی سلامت خانواده

Family Health Congress

کنگره ملی سلامت خانواده در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ تا ۶ دی ۱۳۸۷ توسط جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای پذیرش مقاله:
- رشد و تکامل کودک
- مسائل روانی ، اجتماعی و اقتصادی خانواده
- حقوق، اخلاق و معنویت در خانواده
- نقش تعامل و روابط عاطفی در سلامت خانواده
- انسجام خانواده
- سزارین
- تغذیه و سلامت خانواده