اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ضرورت ها و اولویت ها

اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ضرورت ها و اولویت ها

پوستر اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ضرورت ها و اولویت ها

اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ضرورت ها و اولویت ها در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط موسسه نیروی تدبیر ایرانیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

محورهای همایش:

-تعادل بین خانه و محیط کار
-نقش آموزشهای توانمندسازی خانواده در ارتقای کیفیت زندگی کاری
-حمایت خانواده در موفقیت شغلی 
-تعارض کار- خانواده و استرس شغلی
-تأثیر پیام های خانواده محور در تبلیغات و نقش آن در توسعه کسب و کار
-برند سازی درون سازمانی در نهادینه کردن ارزشهای خانواده محور در سازمان
-تأثیر برند سازی اجتماعی در ارتقای کیفیت زندگی ذینفعان
-نقش Marketing Campaigns  سازمان ها در تحکیم بنیان خانواده
-تأثیر عملکرد سازمانها در سلامت اجتماعی

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی سازمان وخانواده؛ضرورت ها و اولویت ها