کنفرانس تخصصی گردشگری الکترونیک

کنفرانس تخصصی گردشگری الکترونیک

e-tourism Specialty Conference

کنفرانس تخصصی گردشگری الکترونیک در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۸۷ توسط موسسه فرهنگی هنری هنرآشنا در شهر تهران برگزار گردید.


مخاطبان اصلی این کنفرانس عبارتند از:
مسئولان کشوری و استانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
اساتید و دانشجویان صنعت گردشگری، هتلداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات
کارشناسان و مدیران حوزه گردشگری، هتلداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

اهداف این کنفرانس عبارتند از:
ارزیابی و شناخت وضعیت e-tourism در کشور
مطالعه تطبیقی الگوهای موفق در سطح بین المللی
بررسی تفاوت سطح این مقوله در کشور با کشورهای برتر و پیشرو در این زمینه
ارائه مدل آرمانی گردشگری مجازی ایران
ارائه راهکارهای مناسب برای نیل به مدل مطلوب ترویج و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در گردشگری
معرفی آخرین تجارب و دستاوردهای علمی و کاربردی موفق سازمان­ها و شرکت­های داخلی و خارجی
توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در زمینه مباحث فناوری اطلاعات و گردشگر


محورهای علمی کنفرانس

 1. مفاهیم و کاربردها ی گردشگری الکترونیک
 2. برنامه‌ها، سیاست‌ها و طرح‌‌های عملیاتی توسعه گردشگری الکترونیک در ایران
 3. چشم‌انداز گردشگری الکترونیک در فرآیند توسعه پایدار گردشگری در ایران
 4. شناخت و معرفی نظام مدیریت مقصد در جهان و جایگاه آن در ایران (GDS , DMS)
 5. جایگاه دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی در توسعه گردشگری الکترونیک در ایران
 6. بیمه الکترونیک گردشگری
 7. کارت هوشمند گردشگری الکترونیک
 8. گردشگری و شهر الکترونیک
 9. بسترهای فنی و اطلاعاتی لازم جهت توسعه  :e-Tourism
  ·         کاربردe-Airlines  و نمونه‌های موفق آن در جهان و ایران
  ·         کاربرد e-Hospitality و نمونه‌های موفق آن در جهان و ایران
  ·         کاربرد e-Tour Operators و نمونه‌های موفق آن در جهان و ایران
  ·         کاربرد e-Travel Agencies و نمونه‌های موفق آن در جهان و ایران
 10. کاربرد e-Marketing در گردشگری و نمونه‌های موفق آن در جهان و ایران